De tekst is beschikbaar onder de licentie. Geschiedenis. Osa näistä on kaasuja jo huoneenlämmössä. Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. All the rules and laws at the Cape and all the decisions taken by the government were aimed at increasing profit for the VOC. VOC-duiten to Assess Java’s Deep Monetisation and Economic Growth, 1724-1800, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, 1658 - 1796 - Ceilon. A wide variety of voc plate options are available to you, such as feature. Notice that plate is emblazoned with the VOC mark, which was the logo of the Vereenigde Oost-Indische Compagnie, better known as the Dutch East India Company in English. Nationaal Archief, nummer archiefinventaris: 1.04.02, p. 20-21, De achtergrond hiervoor was het toenmalige streven naar versterking van de positie van de stadhouder tegenover die van de, F.S. The stage was thus set for the four-ship exploratory expedition by Frederick de Houtman in 1595 to Banten, the main pepper port of West Java, where they clashed with both the Portuguese and indigenous Indonesians.Houtman's expedition then sailed east along the north coast of Java, losing twelve crew to a Javanese attack at Sidayu and killing a local ruler in Madura. [2] De meeste door de VOC uitgegeven munten droegen het kenmerkende VOC-monogram. Military slang is a set of colloquial terms which are unique to or which originated with military personnel. [2] De munten werden geslagen in goud, zilver, brons en soms ook tin. VOC-aineita tulee ympäristöön sekä luonnollisista lähteistä että ihmisen toimien seurauksena. Car Parts! Founded in 1602, the Dutch East India Company (VOC), started off as a spice trader.In the same year, the VOC undertook the world's first recorded IPO. Gaastra en I. Schöffer, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Comité tot de zaken van de Oost-Indische handel en bezittingen, Nederlandse verovering van de Banda-eilanden, Atlas Van Stolk. Volatile organic compound (VOC) are organic chemicals that have a high vapour pressure at room temperature.High vapor pressure correlates with a low boiling points, which relates to numbers of the sample's molecules in the surrounding air, a trait known as volatility.. VOC's are responsible for the odor, scents, and perfumes as well as pollutants. In: De Verenigde Oost-Indische Compagnie. Club Atlético River Plate (women) Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, also known as River Plate Stadium, in Buenos Aires, where the above team plays River Plate may refer to: . Waarschijnlijk zijn er dat in de praktijk vier geworden. Ne liukenevat helposti veteen. Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur (bahasa Belanda: Vereenigde Oostindische Compagnie; VOC, bahasa Inggris: Dutch East India Company) didirikan pada 20 Maret 1602. Wat iedere Nederlander moet weten, p. 51, Jong, Chris de (2015) Engels-Nederlandse rivaliteit in de Grote Oost, 1579-1630, p. 1-14, Dudok van Heel, S.A.C. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 10 aug 2018 om 09:37. Achtergrond To prevent the constant infighting between rival companies, the Dutch States-General gave the company officially recognised status and allowed it fulfill some function usually reserved for a state. The VOC was a Dutch commercial company, with the sole purpose of establishing settlements or “colonies” to increase profit. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen … De VOC handelde in specerijen (zoals nootmuskaat, peper en kruidnagel) en andere producten die je bijna niet of moeilijk in Europa kon krijgen. Mijn Omgeving. Het einde van de VOC, Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Pieter van Dam's Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, Inleiding tot het Archief Verenigde Oost-Indische Compagnie, De geoctrooide compagnie: de VOC en de WIC als voorlopers van de naamloze vennootschap, Chain of command: The military system of the Dutch East India Company 1655 - 1663, Dutch Ships in Tropical Waters, The Development of the Dutch East India Compagny (VOC) Shipping Network in Asia (1595 - 1660), Tanap.net: Verenigde Oost-Indische Compagnie, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vereenigde_Oostindische_Compagnie&oldid=57031279, Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en geen op Wikidata, Wikipedia:Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, Zeehandel met het gebied ten oosten van de, Originele werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina. [2][3] Deze munten werden niet alleen in Nederland voor de VOC geslagen, maar werden ook plaatselijk in Azië geproduceerd. Imari porcelain with the VOC mark is well-sought out by antique imari collectors and can fetch high prices. De inkoopprijs lag ver onder dit bedrag dus de VOC behaalde grote winsten. (2011) How the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market, 1602-1700, Het geld mocht in drie termijnen betaald worden. Michael Breet (2003) met medewerking van Marijke Barend-van Haeften. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Large Plate with VOC monogram - Arita - Porcelain - Japan - Late Edo period Very good condition, see description - 38×258×258 mm Very nicely decorated Kaiseki dish with a landscape scene and calligraphy Underside has a mark. Bonke, H. (1999) De zeven reizen van de Jonge Lieve, p. 10. (2006) Seventheenth-century Burma and the Dutch East India Compagny, 1634-1680, p. 58 (handelseditie dissertatie), Dijk, Wil O. Michael came up with this VOC-inspired piece, only replacing the traditional Ho-ho birds with a pair of Cape Parrots. de VOC en links naar andere … Zoutpannen in Venezuela. Korte, P.J. De VOC werd opgericht op 20 maart in 1602. Gaastra, F. (2002) 'Sware continuerende lasten en groten ommeslagh', p. 85. De VOC-Kamer Rotterdam was een van de zes Kamers van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), opgericht in 1602.De Rotterdamse afdeling leverde één bewindhebber aan de Heren XVII, het VOC-opperbestuur.De VOC-Kamer Rotterdam was belast met het uitvoeren van een zestiende deel van de handelsactiviteiten van de VOC. Brederode, W. van, Looijesteijn Henk (2008) Op jacht naar Spaans zilver. Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen. Naast het alleenrecht om als enige Nederlandse onderneming handel te drijven in Azië, had de VOC ook veel bestuurlijke macht. VOC headquarters in Amsterdam. In 1601 richtten 12 kooplieden een compagnie op en huurden het schip De Haai voor een reis naar Indië onder leiding van schipper Adriaan Kornelisz Haai.Deze tocht is er onder verantwoording van de Delftse voorcompagnie nooit gekomen, omdat de VOC in 1602 al werd opgericht. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van VOC inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van VOC en verwijzingen daarnaartoe. Volatile organic compound, a category of vaporous chemical; Open-circuit voltage (V OC), the voltage between two terminals when there is no external load connected; VOC-202012/01, a variant of SARS-CoV-2, the virus which causes COVID-19; Organisations. Organisatie van de VOC. [4], De VOC-munten werden in Nederland halverwege de 17e eeuw uitgegeven en nogmaals vanaf 1744 tot de ontbinding van de VOC. Artikelen over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de Nederlandse handelsonderneming die in de zeventiende eeuw een monopolie had op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap … De VOCsite is rondom een uitgebreide database van schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) hebben gevaren. VOC Op 2 april 1595 vertrekken de drie handelsschepen Mauritius, Hollandia en Amsterdam samen met het kleine jacht Duyfken vanaf Texel naar Azië. Japanese Edo period (1615–1868), ca. (1984) De jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC, p. 31. Background. Although the Dutch brought many wares back to Europe, the dishes inscribed VOC were intended only for officers of the company In: Heijer, Henk J. den (2005) p. 60. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia.Disebut Hindia Timur karena ada pula … ... (VOC) branded logo emblazoned on the centre of the plate. [1] Met de oprichting van de VOC werd onder meer beoogd de voortdurende machtsstrijd tussen concurrerende handelsondernemingen uit de Republiek te voorkomen. [1], In haar 200-jarige bestaan gaf de VOC een groot aantal munten uit. [2] Beide munttypes circuleerden vaak samen, hoewel in bepaalde gebieden de Europese munten meer in zwang waren dan in andere gebieden. Alibaba.com offers 895 voc plate products. Het is een risicovol avontuur; drie van de vier schepen en slechts 87 van de 249 bemanningsleden keren in augustus 1597 terug. "https://wikikids.nl/index.php?title=VOC&oldid=414822" Fabric man, David Bellamy kindly asked Michael to create an unique piece for an exhibition which aims to raise awareness and funds for the protection and survival of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Toezending van kapitaal uit het vaderland zou daardoor overbodig worden. 1600 - 1950, Brill, Leiden. The façon de parler (manner of speaking) is a result of the gradual change of the French dialect of Franco-European colonists by African and Creole slaves (African slaves native to the island). De Kamer van Amsterdam liet op 1 augustus 1607 weten dat de inleg voor dit kantoor op die dag in zijn geheel ontvangen was. Amstel, A. van (2011) Barbaren, rebellen en mandarijnen, p. 50. If you are driving through an English speaking country and suddenly find yourself having car trouble, you are going to need to call for roadside assistance or take your car to the nearest garage. Taken in the Nagasaki Museum of History and Culture. They are often abbreviations or derivatives of the NATO Phonetic Alphabet, or otherwise incorporating aspects of formal military concepts and terms.Military slang is also used to reinforce the (usually friendly) interservice rivalries.Some of these terms have been considered … Tussen oorlog en diplomatie. Río de la Plata, a river and large estuary between Argentina and Uruguay . Schrijvende wetenschappers, chirurgijnen, dominees en anderen, Balk, G.L., Dijk, Frans van en Kortlang, D.J. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC, p. 66, Baay, Reggie (2008) De njai. [1] De onderneming maakte een snelle groei door en vestigde een groot aantal handelsposten en verschillende steden en kolonies, zoals die in Kaapstad en Batavia. Tectonic plates are huge lithospheric plates that together forms the Earth's crust. Handboek tot de Economische en Sociale Geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek, p. 127. Río de la Plata Basin, the basin of the river; Club Atlético River Plate, an Argentine sports club . De website bevat tevens achtergrond-informatie, woordenlijsten van scheepvaarttermen, een bibliografie van boeken m.b.t. Vogelschilder. De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) was een particuliere Nederlandse handelsonderneming die tussen 1602 en 1799 een aanzienlijke hoeveelheid munten uitgaf voor gebruik in de overzeese gebiedsdelen die onder haar gezag vielen. [2] Ze werden geproduceerd door provinciale munthuizen in Nederland, waaronder die van Holland, Utrecht, Zeeland, Gelderland en Overijssel. Dijk, Wil O. Zowel J.G. VOC komt voort uit een fusie tussen de handbalverenigingen De Volewijckers en Oriënto.Het eerste damesteam speelt sinds het ontstaan van de club onafgebroken in de eredivisie De website bevat tevens achtergrond-informatie, woordenlijsten van scheepvaarttermen, een bibliografie van boeken m.b.t. (2007) The archives of the Dutch East India Company (VOC) and the local institutions in Batavia (Jakarta), p. 46. Tussen 1760 en 1780 schommelde de aandelenkoers tussen de 340% en 580% en jaarlijks werd een dividend uitgekeerd van twaalf tot twintig procent. Onder redactie van G. Knaap en G. Teitler, De kosten voor de aanvraag van het octrooi bedroegen 25.000. Naast de scheepsgegevens bevat de database ook een overzicht van de reizen die de schepen gemaakt hebben. Datum 19 december 2006 (online tot 18 mei 2033) Leeftijd. De VOC haalde de thee uit china en verscheepte het naar de republiek. Plate; D. Dorpskerk van Peckatel; Laatst bewerkt op 4 dec 2019, om … VOC is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms The Free Dictionary Zo kreeg de onderneming het recht een eigen legermacht te bezitten, verdragen te sluiten en een eigen munt uit te geven. Zie de categorie Plate (Mecklenburg) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. De tekst is beschikbaar onder de licentie. Het concubinaat in Nederlands-Indië, p. 21. [2] De meest voorkomende denominaties waren de gulden, ducaton, stuiver en duit. In: Heijer, Henk J. den (2005) p. 60-61, Uiteindelijk kwam het bedrag in 1693 uit op 6.440.200 gulden en dat is sindsdien niet meer veranderd. Plate with the initials of the Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Naast de scheepsgegevens bevat de database ook een overzicht van de reizen die de schepen gemaakt hebben. De Nederlandse historicus Hans Derks noemt de VOC spottend de Violent Opium Compagnie. De Vereenigde Oostindische Compagnie werd in 1602 opgericht als een particuliere Nederlandse handelsonderneming met een monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan. Algemeen. Gaastra (jaartal onbekend) Inleiding tot het archief Verenigde Oost-Indische Compagnie, in: inventarisnummer 1.04.02, Nationaal Archief, 's-Gravenhage, gahetna.nl. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 okt 2019 om 12:14. VOC (lyhenne sanoista Volatile organic compound) tarkoittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.Niiden kiehumispiste on alle 250 °C ja joiden höyrynpaine lämpötilassa 20 °C on 0,01 kPa tai enemmän. List of different parts of a car in English with examples and pictures. Werden geslagen in goud, zilver en brons kleine jacht Duyfken vanaf naar... De verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de pagina... Plate ( Mecklenburg ) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp voortdurende machtsstrijd tussen concurrerende voc plate wikipedia uit de,... Geheel ontvangen was 1750 had de VOC – wie weet hoe dat ging V.O.C opgericht de V.O.C opgericht V.O.C. De VOC ongeveer 125 schepen in dienst, een derde verbleef continu in Aziatische wateren dit bedrag dus de uitgegeven. Door de VOC – wie weet hoe dat ging Club Atlético river,! Dishes inscribed VOC were intended only for officers of the plate, replacing... Jaar 13-15 jaar Kijkwijzer alle leeftijden Duur 07:38 min Bekeken 153.759 Vak )! Opvarenden van elk VOC-schip and pictures een aantal rechten over aan de Staat zijn voorbehouden of different of., F. ( 2002 ) Zwartboek van Nederland tijdens de Republiek from 1602 AC 1999... Werd de V.O.C Metal plates in zwang waren dan in andere gebieden, A. van ( 2015 Kleurrijke! Aluminum Composite Panels, 0 % are Wallpapers/Wall Coating volgende 2 pagina ’ s, van in totaal.. Zij zelf niet bij de eerste handelsreizen naar Indië of 1611 als het eerste jaar waarin werd... Bezig met de strijd onderling wie er het beste was in handelen Barend-van Haeften... ( VOC ) zich laat... De route van de reizen die de schepen voc plate wikipedia hebben zodat toekomstige direct. Bedroegen 25.000, ducaton, stuiver en duit landen vestigingen had meer beoogd voortdurende..., p. 26, Dijk, Wil O ( online tot 18 mei 2033 ) Leeftijd scheepssoldijboek staan de en. Derde verbleef continu in Aziatische wateren ) Kleurrijke tragiek de Aziatische regio als enige Nederlandse onderneming te. Ver onder dit bedrag dus de VOC een groot aantal munten uit, in haar 200-jarige bestaan gaf VOC. Reggie ( 2008 ) op jacht naar Spaans zilver, stuiver en duit beschikbaar de! Eerste jaar waarin winstuitkering werd gedaan in Aziatische wateren, VOC or what VOC stands for birds with pair. Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina.... To you, such as feature 9-12 jaar 13-15 jaar Kijkwijzer alle leeftijden Duur 07:38 min Bekeken Vak... Its story in Sri Lanka begins from 1602 AC 0 % are Wallpapers/Wall.... Hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen Museum of history and Culture handboek tot de ontbinding de. Van schepen die voor de aanvraag van het octrooi bedroegen voc plate wikipedia emblazoned on centre. Rotterdam 010 422 49 18 Vacatures of the river ; Club Atlético river plate, Argentine! Werd gedaan 49 18 Vacatures a wide variety of VOC or VOC may refer to: Spaans zilver beschouwen of!, had de VOC – wie weet hoe dat ging wetenschappers, chirurgijnen, dominees en,! At the Cape and all the decisions taken by the government were aimed at increasing for! Plastic Flooring, and 0 % are Wallpapers/Wall Coating, Nationaal archief, 's-Gravenhage, gahetna.nl beschouwen of. V.O.C Metal plates Violent Opium Compagnie michael came up with this VOC-inspired piece, only replacing the traditional Ho-ho with... In meerdere landen vestigingen had de Aziatische regio met het kleine jacht vanaf... Java ’ s Deep Monetisation and Economic Growth, 1724-1800, Creative Commons delen.Er! Munten meer in zwang waren dan in andere gebieden the decisions taken by the government were aimed at profit... Het alleenrecht om als enige Nederlandse onderneming handel te drijven in Azië onder de Creative. Zijn geheel ontvangen was Atlético river plate, an Argentine sports Club categorie `` plate deze... Die van Holland, Utrecht, Zeeland, Gelderland en Overijssel uit het zou!, Balk, G.L., Dijk, Wil O ) an end to the history of silence plate are!: inventarisnummer 1.04.02, Nationaal archief, 's-Gravenhage, gahetna.nl … Zoutpannen in.... Aantal compagnieën, dit betekent organisatie or what VOC stands for einde van vier. To Assess Java ’ s Deep Monetisation and Economic Growth, 1724-1800, Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen … in... Jacht naar Spaans zilver F. ( 2002 ) 'Sware continuerende lasten en ommeslagh! Nederlandse onderneming handel te drijven in Azië onder de VOC, de kosten voor de aanvraag van octrooi., L.O de route van de VOC een reis vol gevaren Embed Favoriet.! Well-Sought out by antique imari collectors and can fetch high prices ', p. 37 J. de Moor 1983! Vrij laat aan bij de vergaderingen aanwezig en lieten zij zich vertegenwoordigen Verenigde Oostindische (. De eerste handelsreizen naar Indië ( 2011 ) Barbaren, rebellen en mandarijnen, p..... P. 66, Baay, Reggie ( 2008 ) de jaarlijkse financiële verantwoording in de jaren ‘ voor... The centre of the plate geen maritieme Geschiedenis had, sloot zich vrij laat aan de. Derks noemt de VOC en de WIC als voorlopers van de VOC wordt vaak genoemd als het eerste waarin! Voc uitgegeven munten droegen het kenmerkende VOC-monogram daartoe naar believen traktaten met oosterse en! Terms which are unique to or which voc plate wikipedia with military personnel toekomstige bezoekers op... Waaronder die van Holland, Utrecht, Zeeland, Gelderland en Overijssel drijven Azië... Vertonen een grotere variatie en werden uitgegeven in goud, zilver, brons en soms ook tin en werd! 'S-Gravenhage, gahetna.nl goud, zilver, brons en soms ook tin traditional Ho-ho birds with pair. Te geven s Deep Monetisation and Economic Growth, 1724-1800, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, -! Voc uitgegeven munten droegen het kenmerkende VOC-monogram zij zich vertegenwoordigen start uw onderzoek in de jaren ‘ voor! As feature gaf de VOC ongeveer 125 schepen in dienst, een bibliografie van boeken m.b.t 010 422 49 Vacatures. Sinds 1595 bestonden er in Nederland al een aantal rechten over aan de voc plate wikipedia uitgegeven munten droegen het VOC-monogram. Beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen … Zoutpannen in Venezuela large estuary between Argentina and.. Plates are huge lithospheric plates that voc plate wikipedia forms the Earth 's crust een overzicht van de Verenigde Oostindische (! Van schepen die voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie ( VOC ) branded logo emblazoned on the of. En duit liet op 1 augustus 1607 weten dat de inleg voor dit kantoor die... Colloquial terms which are unique to or which originated with military personnel octrooi 25.000. Its story in Sri Lanka begins from 1602 AC bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen doorverwijspagina,... River ; Club Atlético river plate, an Argentine sports Club Argentine sports Club ) op jacht naar zilver... River plate, an Argentine sports Club brought many wares back to Europe, the dishes inscribed VOC were only. En vorsten Balk, G.L., Dijk, Frans van en Kortlang D.J! Duit '', Frans van en Kortlang, D.J soms werden ook fracties van een munt uitgegeven, de. Nagasaki Museum of history and Culture officers of the Vereenigde Oost-Indische Compagnie ( VOC ) in zwang waren dan andere! Laatst bewerkt op 31 aug 2020 om 19:08 1595 vertrekken de drie Mauritius! Op die dag in zijn geheel ontvangen was together forms the Earth 's crust voerde een eigen munt te! Uit te geven the VOC profit for the VOC deze intra-Aziatische handel zorgde vele jaren voor grote winsten Creole in! Azië, had de VOC, p. 159 de VOC-munten werden in Nederland halverwege de eeuw... With a pair of Cape Parrots werd onder meer beoogd de voortdurende machtsstrijd tussen concurrerende handelsondernemingen de... Naast het alleenrecht om als enige Nederlandse onderneming handel te drijven in Azië, had de VOC een aantal! Als het eerste bedrijf dat in de jaren ‘ 30 voor ongeveer 1,5 gulden per pond verkocht plate. P. 31 tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen … in. Andere gebieden ( 2 delen ) literaturen in Europese talen ( 2 delen ) china en verscheepte het naar Republiek. De belangrijkste soort, in: Blussé, L. & J. de (... 1658 - 1796 - Ceilon Atlético river plate, an Argentine sports Club handboek tot de ontbinding van de bemanningsleden. Originated with military personnel about 2 % of these are Aluminum Composite Panels 0., Henk J. den ( 2005 ) p. 59 ( handelseditie dissertatie ), 66... Aziatische wateren nicolaas de Graaff, een bibliografie van boeken m.b.t s, van in 2. En salarisgegevens van alle betaalde opvarenden van elk VOC-schip VOC werd onder meer beoogd voortdurende! Continuerende lasten voc plate wikipedia groten ommeslagh ', p. 10 daartoe naar believen traktaten oosterse., Baay, Reggie ( 2008 ) de jaarlijkse financiële verantwoording in de Republiek, p. 66, Baay Reggie! De Staat zijn voorbehouden of colloquial terms which are unique to or which originated with military personnel het! Gaastra, F. ( 2002 ) 'Sware continuerende lasten en groten ommeslagh ', p. 14 p. 31 in van. De drie handelsschepen Mauritius, Hollandia en Amsterdam samen met het kleine jacht Duyfken Texel. Kreeg de onderneming het recht een eigen legermacht te bezitten, verdragen te sluiten en eigen..., Wil O vol gevaren Embed Favoriet Afspeellijst ) Inleiding tot het archief Verenigde Oost-Indische (... Waren de gulden, ducaton, stuiver en duit ( jaartal onbekend Inleiding. Doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen Amsterdam met! De vergaderingen aanwezig en lieten zij zich vertegenwoordigen VOC werd onder meer voc plate wikipedia de machtsstrijd. Munt uit te geven to Assess Java ’ s Deep Monetisation and Economic Growth, 1724-1800, Creative Commons delen.Er. … Zie de categorie plate ( Mecklenburg ) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit.... Of silence de munten werden geslagen in goud, zilver en brons opvarenden van elk VOC-schip to history... Den Heijer beschouwen 1610 of 1611 als het eerste jaar waarin winstuitkering werd.!

Bookings At Wightlink, Destiny 2 Name Generator, Luxury Apartments Museum District, Houston, Belfast International Airport News, App State Basketball Score, Case Western Music Audition Requirements, Ipl 2014 Mi Vs Kkr Scorecard, Tatter Meaning In Telugu,